vertrouwenspersoon

 

Als leerlingen het lastig vinden om zaken met hun eigen leerkracht te bespreken of collega's het lastig vinden in gesprek te gaan met de betrokkene collega dan is de vertrouwenspersoon het eerste aanspreekpunt voor alle klachten. Denk hierbij aan zaken die te maken hebben met ongewenst gedrag, machtsmisbruik of communicatie op school. Als vertrouwenspersoon biedt je een luisterend oor, denk je mee en kan je advies geven. In overleg met de betrokkene kan je zo nodig actie ondernemen, problemen bespreekbaar maken en het initiatief nemen om preventieve maatregelen in te zetten om herhaling te voorkomen.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren