Het bestuur

Het bestuur van de Joris de Witte bestuurt de Vereniging tot instandhouding en bestuur van de Christelijke Basisschool Joris de Witte te Oegstgeest.

Alle ouders van de kinderen op school zijn automatisch lid van de vereniging. Het bestuur bestaat eveneens uit ouders van leerlingen.

De taak van het bestuur is het schoolbeleid te bepalen en toe te zien op de uitvoering daarvan. Daarnaast treedt zij op als werkgever van de leerkrachten en is verantwoordelijk voor de financiƫn. Het vaststellen van het beleid gebeurt in de algemene bestuursvergaderingen. Hiertoe worden besluiten voorbereid, indien nodig in samenspraak met directie en teamleden. Ieder die een kind heeft op de Joris de Witteschool en de statuten van de vereniging onderschrijft kan zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. Een keer per jaar legt het bestuur verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.
Het bestuur bestaat uit maximaal 9 mensen. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Tevens hebben we bestuurders voor de portefeuilles huisvesting, personeel en onderwijs. Aanvullend hebben we maximaal 3 toezichthoudende bestuurders. Hieronder staan de namen van het bestuur 2021/2022. U kunt contact met ons opnemen via Schoudercom. U kunt ons uiteraard ook aanspreken op het schoolplein.

 

Voorzitter: Tjeerd den Hollander
Secretaris: Vacant
Penningmeester: Frank de Lint
Portefeuillehouder Personeel: Rene Sepers
Portefeuillehouder Huisvesting: Linda Abspoel
Portefeuillehouder Onderwijs: Willemijn Lippits
Toezichthouders:
Eric Horree
Tim van Uden
Joris Timmermans

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren