Het bestuur

 

Het bestuur van de Joris de Witteschool wordt gevormd door leden van de Vereniging tot instandhouding en bestuur van de Christelijke Basisschool Joris de Witte te Oegstgeest die dit op vrijwillige basis uitvoeren. De leden van de Vereniging zijn ouders van leerlingen die onze school bezoeken. Alle ouders en/of verzorgers van de leerlingen van de Joris de Witteschool zijn automatisch lid van de Vereniging.

 

Het bestuur stelt samen met de directie het beleid vast en denkt mee hoe we de beschikbare middelen het beste kunnen besteden ten behoeve van de ontwikkeling van de leerlingen. De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school, maar als bestuur zien we toe op uitvoering van het beleid en ondersteunen de directie waar nodig.

Minimaal één keer per jaar legt het bestuur verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering, waar alle leden van de Vereniging zijn uitgenodigd.

 

Hieronder de namen van de huidige bestuursleden:

Voorzitter: Frank de Lint
Secretaris: Jeroen Lambrechts
Penningmeester: Vacature
Portefeuillehouder Personeel: Rene Sepers
Portefeuillehouder Huisvesting: Michel Kemner
Portefeuillehouder Onderwijs: Joris Timmermans

Lid bestuur: Gerjanneke Walvoort

Lid bestuur: Pol de Jaeger

 

Toezichthouders:

Eric Horree
Tim van Uden

 

Als bestuur vinden we het belangrijk dat er voldoende ouders meedenken en betrokken zijn. Daarnaast willen we graag dat er gezond verloop plaatsvindt en er regelmatig vervanging is van bestuursleden. Iedere ouder/verzorger van een leerling op de Joris de Witteschool kan zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. Het bestuur is altijd op zoek naar (vrouwelijke) leden die kunnen en willen bijdragen zodat we een kwalitatief goede en financieel gezonde school kunnen blijven en er goed en leuk onderwijs is voor de leerlingen.

 


U kunt contact met ons opnemen via Schoudercom (zoeken op Bestuur) of via bestuur@cbsjorisdewitte.nl. U kunt ons uiteraard ook aanspreken op het schoolplein.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren