Het bestuur

 

Onze school wordt geleid door een vrijwillig bestuur, gevormd door leden van de Vereniging tot instandhouding en bestuur van de Christelijke Basisschool Joris de Witte te Oegstgeest.

De bestuursleden zijn tevens ouders/verzorgers van kinderen van onze school, want alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de Joris de Witteschool zijn automatisch lid van de Vereniging.


Het bestuur stelt samen met de directie het beleid vast en denkt mee over hoe we de beschikbare middelen het beste kunnen besteden ten behoeve van de ontwikkeling van de leerlingen. De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school, en het bestuur ziet toe op de uitvoering van het beleid en ondersteunt de directie waar nodig.

Minimaal één keer per jaar legt het bestuur verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering, waar alle leden van de Vereniging zijn uitgenodigd.


Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij onze school, en het bestuur is altijd op zoek naar leden die kunnen en willen bijdragen zodat we ons samen kunnen inzetten voor onze leerlingen. Iedere ouder/verzorger van een leerling op de Joris de Witteschool kan zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. 


Om met het bestuur te spreken, kunt u e-mailen naar bestuur@cbsjorisdewitte.nl, hen opzoeken via Social Schools, of ze natuurlijk even aanspreken op het schoolplein.

 

Het bestuur


Staand, van links naar rechts:

Pol de Jaeger, penningmeester

Jeroen Lambrechts, secretaris

Frank de Lint, voorzitter

Gerjanneke Walvoort, portefeuillehouder personeel

Tim van Uden, toezichthouder


Zittend, van links naar rechts:

Eric Horree, toezichthouder

Joris Timmermans, portefeuillehouder onderwijs

Michel Kemner, portefeuillehouder huisvesting 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren