Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan die meedenkt met de directie en het bestuur van de school. De MR kan invloed uitoefenen op het beleid gevraagd en ongevraagd. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR informatierecht, adviesrecht of instemmingsrecht. De MR bewaakt de belangen van zowel de ouders en kind als de medewerkers en kan dan ook betrokken worden bij actuele zaken. 

 

MR Leden

De MR wordt vertegenwoordigd door medewerkers van de school en ouders. Hierbij wordt er rekening gehouden met een evenredige verdeling. Een zittingstermijn van de MR is 3 jaar. Na deze 3 jaar wordt de vrijgekomen plek opnieuw verkiesbaar gesteld.

Binnen de Joris de Witte vertegenwoordigen de volgende personen de MR:

 

Matthijs Mulder - Ouder

Vivian van der Gugten - Ouder

Marieke Zweistra - Leerkracht

Monique Scheurwater - Leerkracht

 

Vergaderingen

De MR vergadert ten minste zes keer per jaar. De MR vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk. Wanneer de vergaderingen plaatsvinden kunt u terug vinden in de agenda van SchouderCom. Naast de eigen MR vergaderingen vergadert de MR tenminste twee maal per jaar met het bestuur en de toezichthouder in een besloten setting. 

 

Notulen

De agenda en notulen van de MR vergaderingen worden vanaf heden gedeeld via documenten in SchouderCom. 

 

Contact

Mocht u vragen hebben, meer willen weten over de MR of input willen geven over actuele gebeurtenissen, dan kunt u contact opnemen met de MR via onze eigen mailbox in SchouderCom of een van de leden aanspreken op het schoolplein.

 

Wij kijken uit naar een prettige samenwerking met alle belanghebbenden.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren