Klachtenregeling

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een school. Als school voelen wij ons verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige school met een prettig pedagogisch klimaat. Mochten er ondanks onze inspanningen toch zaken anders gaan dan u verwacht had, dan kunt u ons hierop aanspreken.


In de klachtenregeling wordt onderscheid gemaakt tussen klachten over machtsmisbruik en overige klachten. Onder machtsmisbruik verstaan wij seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten. De overige klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen en de schoolorganisatie.


Mocht er sprake zijn van ernstige klachten over een vorm van machtsmisbruik ten opzichte van een leerling, dan kunt u een beroep doen op de (interne) contactpersoon, de externe vertrouwenspersoon of een officiƫle klacht indienen bij de klachtencommissie.


Voor overige klachten is het wenselijk dat deze in eerste instantie met de betrokkenen besproken worden, bijvoorbeeld de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de directie van de school terecht. Is het niet gelukt om tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u het schoolbestuur inlichten dat samen met u naar een oplossing zal zoeken.

De externe vertrouwenspersoon voor onze school is te bereiken via de GGD Hollands Midden - Secretariaat PZJ 
Telefoon: 088 308 3342
Mail:  externevertrouwenspersoon apestaart ggdhm punt nl 

 

De Joris de Witteschool is aangesloten bij de landelijke Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO), die te benaderen is via;
Telefoon: (070) 3861697 
Mail: info apestaart GCBO punt nl
Website: http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/commissies 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren