Individuele onderwijsbehoeften

 

 

Aandacht voor het kind staat bij ons op school centraal. Sommige kinderen hebben wat extra ondersteuning nodig, anderen wat extra uitdaging. Wij werken daarom veel ‘groepsdoorbroken’, waarbij kinderen op hun eigen niveau kunnen aansluiten. Samen met de ouders onderzoeken we de individuele onderwijsbehoeften van elk kind en stellen een plan van aanpak op.

 

hh

Extra ondersteuning

Als een kind baat heeft bij wat extra begeleiding,

gaat dit in nauwe samenspraak met de leerkracht, ouders en intern begeleider. Vaak is dit genoeg om het kind weer vertrouwen te geven en zich verder te laten ontwikkelen.

Mocht het nodig zijn, dan zijn wij ook aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden die verder kunnen assisteren bij het passend maken van het onderwijs. 

 

Extra uitdaging

(Meer)begaafde kinderen leren op een andere manier en hebben andere onderwijsbehoeften. Het is vooral belangrijk dat deze kinderen ‘leren leren’, omdat ook zij de ervaring van (nog)-niet-kunnen, doorzetten en frustratie nodig hebben in hun leerproces.

Naast de begeleiding en ondersteuning die de leerkracht in de groep biedt, zetten we daarom schoolbreed in op extra begeleiding van kinderen die meer aankunnen. 

Twee dagdelen per week werkt onze Remedial Teacher met kleine groepjes kinderen.  

Daarnaast werkt onze specialist begaafdheid één dag per week met groepjes kinderen uit groep 4 t/m 8 die meer uitdaging nodig hebben aan verschillende projecten. 

Op deze manier zorgen wij dat de kinderen goed worden voorbereid op het vervolgonderwijs.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren