Schoolresultaten en weging

  

Bij het kiezen van een basisschool, kijkt u waarschijnlijk ook naar het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen. Hieronder ziet u onze resultaten van het jaar 2022/2023.

 

School op kaart

 

(zie https://scholenopdekaart.nl)


Ook in ons leerlingvolgsysteem IEP behalen wij goede resultaten. Voor het schooljaar 2022/2023 heeft onze school 83,2 behaald op de eindtoets, dat boven het landelijk gemiddelde van 79,5 ligt.


Wij zijn trots op de resultaten van onze kinderen, maar vinden het belangrijk een kanttekening bij deze resultaten te maken. De focus voor ons ligt op het welbevinden van ieder kind en de groei en ontwikkeling die elk kind persoonlijk doormaakt. Een kind zien floreren, daar draait het voor ons echt om! Wij willen immers allemaal dat onze kinderen gelukkig zijn.


Naast de uitstroomgegevens en de eindtoetsresultaten bepalen juist de goede zorg en een goed onderwijsaanbod, afgestemd op de ‘schoolweging’ van een school, of er kwalitatief goed onderwijs wordt geboden.

 

Op de Joris de Witte, zien wij ieder kind en zoeken altijd naar de meest passende begeleiding van een kind om optimaal tot ontwikkeling te komen. Ongedacht de leerroute van het kind.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren