Werkgroep ouderbetrokkenheid

...Als school willen wij graag een goede samenwerking met u als ouders van onze leerlingen. Daarbij vinden we het belangrijk u te betrekken bij de ontwikkeling van uw kind. 

Uit onderzoek, naar de effecten van ouders op schoolprestaties van hun kinderen, blijkt hoe ontzettend belangrijk u als ouder bent voor de schoolse ontwikkeling van uw kind. 

Wij zetten dan ook actief in op ouderbetrokkenheid.

 

Om het contact tussen ouders en school nog beter te maken is er een werkgroep Ouderbetrokkenheid, bestaande uit ouders en leerkrachten. 

Samen onderzoeken zij wat de ontwikkelkansen zijn binnen de school, bevragen ouders en leerkrachten hierover en komen met voorstellen ter verbetering van de samenwerking.


De werkgroep bestaat uit:

Esther Bakker - moeder van Arienne gr. 7

Willemijn Lippits - moeder van Aafke gr. 5 en Bregje gr. 6

Sabijne de Wolf - moeder van Bram gr. 7 

Monique Scheurwater - leerkracht gr. 3

Eveline van veen - leerkracht gr. 6 en talentcoach


Mocht u ook graag deel willen nemen aan de werkgroep, om actief mee te denken over en te werken aan ontwikkelkansen op de school, schroom dan niet een mail te sturen naar eveline@cbsjorisdewitte.nl of monique@cbsjorisdewitte.nl.


Voorgaande jaren heeft de werkgroep

• de visie Ouderbetrokkenheid opgesteld 

• daarnaast is afgesproken dat we komend schooljaar minimaal 4 x per jaar een zgn. ‘Nieuws uit de groep’-brief naar ouders sturen. Via deze groepsnieuwsbrief willen we ouders informeren over het reilen en zeilen in de groep en hopen we dat ouders meer betrokkenheid ervaren bij het werken en leren in de groep van hun zoon en/of dochter.

• om de betrokkenheid bij het werk- en leerproces van uw zoon en/of dochter nog meer te versterken, is afgesproken dat ouders altijd welkom zijn om hun kind ’s ochtends naar de klas te begeleiden en te kijken waar uw zoon en/of dochter mee bezig is.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren