Vertrouwenspersoon

Het is goed te weten dat er op onze school een contactpersoon is waar iedereen met problemen van welke aard dan ook naar toe kan gaan: Marieke Zweistra (leerkracht) Ieder kind of teamlid of ouder kan op haar een beroep doen als ze problemen hebben, waar ze niet met iedereen over durven te praten. Het spreekt vanzelf dat elk gesprek vertrouwelijk wordt behandeld. Bij de hoofdingang hangt een speciale brievenbus voor ‘vertrouwelijke post’.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren