Onze visie op ouderbetrokkenheid

 

Op de Joris de Witte werken ouders en school op zo’n manier samen dat zij elkaar ondersteunen met de opvoeding en bij het leerproces van het kind.


Wat willen wij bereiken:

Samenwerking tussen ouders en school vergroot het welbevinden van de kinderen en stimuleert het leerproces. 

Het bevordert hun cognitief functioneren, schoolprestaties, werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren.

 

bezem

 

Wat is hiervoor nodig:

Wij gaan respectvol en open met elkaar om op basis van gelijkwaardigheid en uitgaande van de deskundigheid van ouders en leerkrachten.

Ouders zijn ervaringsdeskundigen wanneer het over hun kind gaat, leerkrachten zijn pedagogisch didactische deskundigen wanneer het over hun leerlingen gaat. Hierbij is het uitgangspunt dat het belang van het kind voorop staat.


De ouderbetrokkenheid levert een bijdrage aan de vijf kernwaarden van school:

Kwaliteit – Veiligheid – Eigenaarschap – Samenwerking – Plezier

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren