Hoofdluiscontrole en -bestrijding

Op de Joris de Witte is een groep ouders actief als ‘hoofdluis-controleur’.

De hoofdluiscontrole vindt na elke schoolvakantie op woensdag plaats. Deze controle wordt aangekondigd door de school.

De kinderen worden buiten het klaslokaal nagekeken op de aanwezigheid van hoofdluis. In principe bestaat de mogelijkheid tot het weigeren van controle bij uw kind. U dient dit te bespreken met de groepsleerkracht.

 

..

Als er hoofdluis is geconstateerd bij een leerling ontvangen alle ouders van de betreffende groep per mail een ouderbrief. Hierin wordt u gevraagd gedurende twee weken uw kind dagelijks te controleren op de aanwezigheid van hoofdluis en/of neten. Mocht er bij uw kind hoofdluis geconstateerd zijn, ontvangt u per mail een ‘behandelingsbrief’. Tevens kunt u op de website van het RIVM de meest recente informatie over dit onderwerp vinden.

 

Het is belangrijk dat iedereen meewerkt aan deze hoofdluisscreening en het behandelen van hoofdluis, om zo hoofdluis effectief te bestrijden. Wij hopen dat u met ons aan deze hoofdluisbestrijding wilt meewerken.

 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot:
Karin Gubbens 06 - 43812204 (coördinator)

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren